Zo života fakulty

15. apríla sa na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uskutočnili dve výberové prednášky spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. 

Spoločnosť Deloitte usporiadala 2. – 3. apríla vzdelávací workshop pre študentov FEM, s cieľom prezentovať svoju prácu na praktických príkladoch. Zúčastnilo sa na ňom 16 študentov.

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.

Prof. Elene Horskej, dekanke FEM, bol udelený čestný titul "doctor honoris causa" za mimoriadny osobný prínos pre rozvoj agrárneho vzdelávania, vedy a posilnenie medzinárodnej spolupráce vo východnej Európe ...

Dňa 7. marca 2019 sa na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove konalo už tradične slávnostné otvorenie letného semestra programu dvojitých diplomov Business Economics ...