Z osláv 25. výročia založenia SPPK

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 26. októbra 2017 sa v nitrianskom PKO uskutočnili oslavy 25. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Slávnostného podujatia sa zúčastnilo viac ako 230 pozvaných hostí na čele s predsedom NR SR Andrejom Dankom a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. SPU v Nitre na slávnostnom podujatí reprezentoval rektor univerzity, dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a spolupracujúcu Fakultu ekonomiky a manažmentu dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Pozvaní hostia vo svojich príhovoroch pred vedením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a aj samotnými poľnohospodármi a potravinármi ocenili význam Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ako najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku. Rovnako hovorili aj o najdôležitejších úlohách, ktoré čakajú toto strategické odvetvie národného hospodárstva.

Rektor SPU v Nitre, dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. vo svojom vystúpení vyzdvihol význam SPPK pre rozvoj agrosektoru, ale ako zástupca akademickej pôdy sa zameral najmä na zhodnotenie vzájomnej spolupráce SPPK a SPU v Nitre, smerujúce k prepojeniu teórie a praxe a smerovaniu vzdelávacieho procesu a konkrétnych študijných programov k potrebám agrosektoru. Na záver svojho vystúpenia pozdravil účastníkov v mene celej akademickej obce SPU v Nitre, ale aj v mene takmer 80 000 absolventov, z ktorých mnohí celý svoj profesionálny život zasvätili práci pre poľnohospodárstvo či potravinársky priemysel. Zároveň do rúk predsedu SPPK, Ing. Milana Semančíka, odovzdal pamätnú medailu SPU v Nitre ako vyjadrenie uznania a poďakovania za doterajšiu spoluprácu pre rozvoj poľnohospodárskeho vzdelávania i praxe.

Podujatie poskytlo priestor pre formálne i neformálne rozhovory i stretnutia. Medzi inými, napríklad s bývalými predstaviteľmi SPPK, či súčasnými predstaviteľmi SPPK a agrorezortu. Dekanka FEM, prof. Horská, sa stretla s prezidentom Slovenského mliekarenského zväzu Ing. Stanislavom Voskárom a diskutovali o projekte „Adoptuj kravičku,“ na ktorom technicky participovali aj študenti FEM. Rovnako zástupcovia FEM aktívne participovali už druhý rok na projekte Hovorme o jedle a spoločne s riaditeľom RPPK Trnava Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD. pripravujú sériu prednášok pre študentov FEM ako aj spoločný výskum poziciovania slovenských agropotravinárskych produktov na slovenskom trhu.

Autor: Prof. Dr. Ing. Elena Horská

 

Späť