Výberová prednáška na tému „Text mining“ spoločnosti SAS

vložil: Ľubica Šemeláková

„Mať niečo v rukách“ sa oplatí

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa už dlhoročne môže právom pýšiť absolventmi, ktorí sú vďaka štúdiu pripravenejší rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce. Snahou pedagógov fakulty je taktiež prepojiť výučbový proces s praxou, čo zabezpečujú organizovaním rôznych exkurzií a výberových prednášok pracovníkov z praxe.

Niekoľkoročná spolupráca so spoločnosťou SAS® opätovne vyústila do návštevy zástupcov spoločnosti na našej fakulte. V rámci výberovej prednášky na tému „Text mining“, ktorá sa uskutočnila 2. 5. 2017, študentom prezentovali prácu s neštruktúrovanými dátami. Ide o trend v analytike, ktorý sa rýchlo dostáva do popredia vďaka rozvoju informatizácie a digitalizácie. Firmy sa dostávajú do stretu s nesmiernym množstvom nielen štandardných číselných údajov, ale objavujú aj potenciál skrytý v komentároch a recenziách, či iných textoch. Zástupkyne spoločnosti SAS® práve z tohto dôvodu prezentovali analytický pohľad na prácu s textom prostredníctvom softvéru SAS® Text Miner. Na konkrétnom príklade recenzií hotelovej spoločnosti ukázali, ako je možné efektívne spracovať informácie získané od klientov a následne ich využiť na identifikovanie slabých a silných stánok hotela, na zlepšenie poskytovaných služieb, celkového chodu hotela a tým zvýšiť aj atraktívnosť v očiach svojich potenciálnych zákazníkov. Prednáška bola určená nielen študentom odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii, ale aj študentom odboru Agrárny obchod a marketing, pričom praktická práca v softvéri bola doplnená aj ukážkou správnej tvorby dotazníka, aby ním bolo možné získať relevantné informácie potrebné pre efektívne marketingové aj riadiace rozhodnutia.

Bonusovým prvkom výberovej prednášky bolo aj udelenie SAS certifikátov. Tento certifikát získalo celkovo 14 študentov, ktorí ovládajú prácu v softvéri SAS® na vysokej úrovni, teda predmet Systémy na podporu štatistických analýz ukončili so známkou „A“. Certifikát získali študenti odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii, ktorí predmet absolvovali v tomto alebo v minulom akademickom roku. Náročnosť získania certifikátu na základe preukázania zručnosti pracovať s údajmi potvrdzuje aj fakt, že z celkového počtu 108 študentov získalo certifikát iba 14 z nich.

Možnosť pred budúcim zamestnávateľom prezentovať praktické zručnosti práce v softvéroch je pre študentov konkurenčnou výhodou na trhu práce, čo už mnohí naši študenti pocítili aj na vlastnej koži, nakoľko už pracovné pohovory absolvovali bez ohľadu na to, v ktorom ročníku sa nachádzajú. „Mať niečo v rukách“ sa teda naozaj v boji o pracovné miesta oplatí a štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu je pre budúcich absolventov devízou do budúcnosti. 

Späť