Výberová prednáška „Finančné operácie (Treasury Operation)“

vložil: Ľubica Šemeláková


Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre v spolupráci so spoločnosťou „IBM International Services Centre s. r. o.“ zorganizovala pre študentov výberovú prednášku na tému: „Finančné operácie (Treasury Operation)“. Prednáška sa konala na Katedre financií v rámci  predmetu -  „Finančný manažment a podnikateľské riziko“.

Späť