Taiwan a nové akademické partnerstvo

vložil: Ľubica Šemeláková


V rámci rozvoja internacionalizácie na FEM a vytvárania nových príležitostí pre akademickú a vedecko-výskumnú spoluprácu navštívila dekanka FEM, prof. Elena Horská Collegue of Business na National University of Taipei na Taiwane. Pracovnej cesty sa zúčastnili aj doc. Jozef Repiský, prodekan pre vzdelávanie a doc. Patrik Rovný, prodekan pre rozvoj.

Predmetom rokovania boli výmenné pobyty pre študentov a učiteľov, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a najmä spoločný výskum v rámci výziev bilaterálnej vedecko-výskumnej spolupráce a Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Autor: Prof. Dr. Ing. Elena Horská


Späť