Stretnutie s jubilantmi FEM SPU v Nitre

vložil: Ľubica Šemeláková

Tohtoročná Viera bola nielen sviatkom všetkých Vierok, ale aj sviatkom pre zamestnancov FEM, ktorí v priebehu roka 2017 oslavujú svoje životné jubileá (dožitých 50, 60, 70 rokov) a pracovné výročia (odpracovaných 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 rokov). Už tradičné Stretnutie s jubilantmi sa v tento rok uskutočnilo práve na Vieru, teda 5.10.2017. Týmto, femkármi obľúbeným, podujatím sa Vedenie FEM, AS FEM a Fakultná organizácia OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre rozhodli opäť uctiť zamestnancov FEM, ktorí v priebehu roka 2017 oslavujú svoje životné jubileá a pracovné výročia. Medzi gratulantov patrili pani dekanka FEM prof. Dr. Ing. E. Horská a predsedníčka FO OZ PŠaV pri FEM Mgr. R. Hornyák Gregáňová, PhD. Dekanka FEM spolu s predsedníčkou FO OZ poďakovali zamestnancom za prácu pre FEM a následne odovzdali ďakovný list a krásnu ružu všetkým zúčastneným jubilantom FEM. Atmosféra Stretnutia jubilantov sa niesla vo veľmi príjemnom duchu a pri chutnom občerstvení zúčastnení spomínali na nezabudnuteľné odpracované roky a časy strávené na FEM SPU v Nitre.

V roku 2017 sa významných životných jubileí dožívajú nasledujúci zamestnanci FEM:

Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD., Ing. Roman Récky, PhD., Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD., JUDr. Mária Dobišová, Ružena Haladejová, doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., Jaroslav Nereča, doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc., doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.

Pracovné výročia si v roku 2017 pripomínajú:

Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD., Ružena Haladejová, Margita Bujná, Mgr. Katarína Klimentová, Ing. Marián Tóth, PhD., Iveta Bradáčová, Diana Bencová, Ing. Martina Hanová, PhD., Mgr. Andrea Holúbeková, PhD., doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc., prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., Alžbeta Beneová, Alena Matušíková, Ing. Janka Balážiová, Ing. Ľubica Šemeláková, doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD., Ing. Janka Bánska, doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD., prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Ing. Emília Škorecová, CSc., prof. Ing. Mária Hambálková, CSc., doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD., Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.

Podujatie Stretnutie s jubilantmi organizačne zabezpečili Vedenie FEM a FO OZ PŠaV pri FEM.

Autorka: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Fotogaléria

 

Späť