Poďakovanie našim študentom za spoluprácu na projekte „Adoptuj kravičku“

vložil: Ľubica Šemeláková

Adoptuj kravičku“ je projekt Mliečneho fondu, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Cieľom projektu je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska, ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. Do riešenia projektu sa zapojilo aj päť našich študentov, ktorí v období od júla do septembra tohto roka zabezpečili  nafotenie 27 fariem – dvorov,  spolu cca. 4500 kravičiek (do databázy projektu): konkrétne farmy Orava, Liptov a Južné Slovensko. Pán prezident Slovenského mliekarenského zväzu Ing. Stanislav Voskár vyjadril úprimné poďakovanie formou ďakovného listu Bc. Marekovi Plachému a týmto študentom za to, že významnou mierou prispeli k rozšíreniu databázy, pretože nafotili takmer polovicu celkovej databázy projektu. Tešíme sa a sme hrdí, že sme prispeli k dobrej veci a k riešeniu projektu, ktorý podporuje zvýšenie povedomia o význame a užitočnosti kravičiek chovaných v slovenských farmách.

 

Späť