Obhajoby diplomových prác a záverečné štátne skúšky na FEM

vložil: Ľubica Šemeláková

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU sa v dňoch 21. – 24. mája 2018 konali obhajoby diplomových prác a záverečné štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia. Podmienkam úspešného absolvovania vyhovelo 117 absolventov študijného programu Agrárny obchod a marketing v dennej forme štúdia a v kombinovanej forme 1 zahraničná absolventka. Štúdium študijného programu Ekonomika podniku úspešne ukončilo 76 absolventov v dennej forme štúdia, 6 absolventov študijného programu vyučovaného v anglickom jazyku a 11 študentov v externej forme štúdia. Študijný program Manažment podniku úspešne absolvovalo 53 absolventov a študijný program Kvalitatívne metódy v ekonómii 41 absolventov. Podmienkam úspešného ukončenia štúdia študijného programu Medzinárodná ekonomika a rozvoj  s vyučovacím jazykom anglickým vyhovelo 13 absolventov.

Pre úplnosť uvádzame aj počty zahraničných študentov, ktorí úspešne vykonali štátnu záverečnú skúšku v nasledovných študijných programoch s vyučovacím jazykom anglickým:

 1. Medzinárodný program dvojitých diplomov (DD_Business Economics)-
  Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovenská republika) a Fakulta poľnohospodárstva a ekonomiky,
   Poľnohospodárska univerzita v Krakowe (Poľsko):
  - 4 študenti z FEM SPU v Nitre,
  - 2 študentky z Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky, Poľnohospodárska univerzita v Krakowe (Poľsko). 
 1. Medzinárodný program dvojitých diplomov (DD_Agrarian Trade and Marketing)- Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovenská republika) a Ekonomická fakulta, Timiryazevova univerzita v Moskve (Ruská federácia):
  - 4 študenti z FEM SPU v Nitre,
  - 1 študentka z Ekonomická fakulta, Timiryazevova univerzita v Moskve (Ruská federácia). 
 1. V študijnom programe Business Economics v Anglickom jazyku - zahraniční študenti:
  - 1 študentka Timiryazevova univerzita v Moskve (Ruská federácia). 
 1. študijný program International Economics and Development v Angliskom jazyku - zahraniční študenti:
  - 2 študenti z Ukrajiny. 

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešne a dôstojne reprezentovať svoju Alma mater, FEM SPU v Nitre.

Fotogaléria z 21.5.2018

Fotogaléria z 22.5.2018

Späť