MVD 2018

vložil: Ľubica Šemeláková


Ďalším významným podujatím, ktorý sa tento rok konal na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre bola medzinárodná konferencia s názvom „Medzinárodné vedecké dni - Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom“. Tento rok vedecké dni prebiehali 16. - 17. mája 2018 s otvorením a prezentáciami na plenárnom zasadnutí v kongresovej sále Internátu AB.


Fakulta hostila 274 zahraničných hostí a partnerov z viac ako 24 krajín a 4 kontintov (napr. Indonézia, Rumunsko, Poľsko, Albánsko, Maďarsko, Česká republika a pod.). K hlavným spíkrom patrili: Csaba Csáki (Maďarsko), prof. Dr. Diána Bánáti (Belgicko), Dr. John Russin (USA), prof. Maks Tajnikar (Slovinsko) a prof. Konstantinos Mattas (Grécko). Prezentovali témy ako: trendy a výzvy v globálnej bezpečnosti potravín, európska ochrana potravín a výživa, podpora privátneho sektora kultivácie, moderné technológie do roku 2020 - koniec kapitalizmu a ďalšie stupne trhovej transformácie, ekonomika smerujúca k agropotravinárskemu sektoru.

15. ročník konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 spája akademických vedcov, výskumníkov a výskumných pracovníkov za účelom výmeny ich skúseností a výsledkov prieskumu vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva, ekonomiky, manažmentu a marketingu, financií, informačných technológií, spoločenských vied a mnoho iných. Témy konferencie boli späté s reformou domácej politiky, liberalizáciou obchodu, hospodárskym rastom, redukciou chudoby, klimatickými zmenami, udržateľným rozvojom inováciami, podnikaním a poľnohospodárskou výchovou a boli prezentované v 14 sekciách.

Konferencia sa konala  okrem záštity FEM SPU v Nitre, aj vďaka: Vyšehradskej univerzitnej asociácie, Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, ASECU, EUNIS-u Slovensko, Junior Chamber International - Slovakia, Asociácií poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, National University of Life and Environmental Sciences (Ukrajina), Faculty of Economics of the Russian State Agrarian University (Rusko). Finančne bola konferencia podporená z projektov SOILS, CATAlyST, Erasmus+Program EU. Príspevky MVD 2018 prejdú výberovým procesom Thomson Reuters za účelom vytvorenia zborníka konferencie.

Autorka článku: Johana Paluchová

Fotogaléria

 

Späť