Letná škola FOODCOST v Španielsku

vložil: Ľubica Šemeláková

Letná škola, ktorú organizovala FEM SPU v Nitre v spolupráci s partnermi projektu FOODCOST: Food quality and consumer studies (Erasmus plus: č. 2014-1-SK01-KA203-000464), bola v dňoch 25.6. - 2.7. 2017 v španielskom meste ORIHUELA, kde sa nachádza kempus partnerskej Univerzity Miguela Hernandeza z Alicante. Zúčastnili sa jej študenti FEM aj FBP, nakoľko obe fakulty na projekte participujú.
Obsahom letnej školy boli moduly, ktoré sa na projekte pripravovali a to neuromarketing v retailingu, senzorický marketing, rozšírená realita a trendy na trhu potravín. Súčasťou programu bola aj exkurzia do vinárskeho podniku s tradičným spôsobom uskladňovania vína v amforách. Záver letnej školy patril návrhom, ktoré študenti pre navštívené vinárstvo pripravili a prezentovali.
 
Súčasťou programu v Španielsku bolo aj multiplikačné podujatie, kde boli prezentované výsledky projektu pre odbornú verejnosť a boli to najmä miestne a regionálne vinárske podniky, ktoré prejavili o výsledky projektu záujem, dokonca jeden z nich exportuje španielske víno do Kalifornie a problematika neuromarketingu a senzorického marketingu ho veľmi zaujala. Na propagačnom podujatí participovali aj predstavitelia univerzity a obchodnej komory mesta ORIHUELA.
 
Projektových aktivít sa za FEM zúčastnila prof. Horská (koordinátorka projektu), prof. Nagyová, Ing. Berčík, PhD, Ing. Paluchová, PhD a za FBP prof. Kačániová a doc. Vietoris.
Autor: Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Späť