Konferencia UNIVERSITY DAY 2017

vložil: Ľubica Šemeláková

V dňoch 21. - 22. 9. 2017 sa vo Wellness hoteli Chopok - Jasná v Demänovskej doline uskutočnila odborná konferencia UNIVERSITY DAY 2017, ktorej tohtoročným podtitulom bolo DATA. INTEGRATION. CONNECTIVITY. Nosnými témami tohto ročníka boli reforma vysokého školstva, možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, atraktivita študentov pre trh práce, networking univerzít a inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. Konferencia je výnimočná svojim formátom, každý spíker má 7 minút na to, aby predstavil aktuálne trendy, technologické novinky, či zaujímavé príklady z praxe. Zúčastniť sa takejto výnimočnej konferencie je jedinečná príležitosť získať cenné informácie z oblasti IT a podeliť sa o skúsenosti so zástupcami akademickej obce a technologickými lídrami. Konferencia je už 7. rok vysoko profesionálne organizovaná firmou Datalan v spolupráci s firmami IBM, CISCO, ALEF a EPSON.
V prvý deň konferencie sa so svojimi prezentáciami predstavili erudovaní odborníci v rámci troch blokov prezentácií a diskutujúci predstavitelia a zástupcovia univerzít, praxe a lídrov na trhu v oblasti IT v rámci panelovej diskusie. Tematicky boli prezentácie a panelová diskusia zaradené do nasledujúcich blokov:
1. blok prezentácií: Infraštruktúra pre univerzity;
2. blok - riadená panelová diskusia: Reforma vysokého školstva;
3. blok prezentácií: Veda a výskum;
4. blok prezentácií: Atraktívne vzdelávanie.
Druhý deň konferencie bol venovaný workshopu Watson Explorer na tému: Watson komunikácia na rôzne požiadavky študentov. Workshop vytvoril priestor pre aplikovanie metódy IBM Design Thinking & Prototyping v akademickom prostredí a uskutočnil sa pod vedením lektorov IBM. S firmou IBM má FEM podpísané memorandum o spolupráci, ktorá sa orientuje na prednáškovú a lektorskú činnosť v oblasti účtovníctva, medzinárodného manažmentu a marketingu služieb.
Tohtoročným „oživením“ konferencie bolo prepojenie konferencie s tatranskou prírodou a typickými národnými symbolmi Slovenska, ktoré nám naše jedinečné Vysoké Tatry poskytujú ako sú ochutnávka rôznych tradičných slovenských syrov, korbáčikov, syrových nití a ukážka ich výroby a nemožno zabudnúť na „Tatranca“ v regionálnom ľudovom kroji, ktorý bol vtipným sprievodcom celého podujatia.
Záverom je nevyhnutné skonštatovať, že konferencia vytvorila priestor pre vzájomné diskusie predstaviteľov univerzít SR a podelenie sa o cenné skúsenosti s novými informačnými technológiami v ich univerzitnom prostredí. Získať prehľad o novinkách v oblasti IT je veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených konferencie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti prepojenia praxe s univerzitami a vysokými školami, aby výsledkom tejto spolupráce boli kvalitní absolventi pripravení pre prax. Takto zameraných a orientovaných konferencií je na Slovensku ako šafranu, preto patrí veľké poďakovanie firme Datalan za organizáciu odbornej konferencie, ktorá je už 7. rok organizovaná na veľmi vysokej úrovni.
Za FEM sa konferencie zúčastnili prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty doc. Ing. P. Rovný, PhD., vedúca CIT a prezidentka EUNIS SK RNDr. D. Tóthová, PhD. a Mgr. R. Hornyák Gregáňová, PhD.

Autor: Mgr. R. Hornyák Gregáňová, PhD.

Späť