Konferencia a oslavy Fakulty manažmentu Čenstochovskej technologickej univerzity v Poľsku

vložil: Ľubica Šemeláková

V dňoch 27. 9. - 29. 9. 2017 sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Fakulty manažmentu Čenstochovskej technologickej univerzity v Poľsku. Pri tejto príležitosti bola Fakultou manažmentu tiež organizovaná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Knowledge and Information Technologies in Creating Entrepreneurship“, kde FEM bola partnerom konferencie. Celý priebeh osláv a konferencie sa niesol v slávnostnom duchu, od udelenia čestného doktorátu Honoris causa rektorovi St. Istvan University v Gödöllő z Maďarska Dr. J. Tőzsérovi, cez ocenenie práce vybraných zamestnancov Fakulty manažmentu, úspešných absolventov tejto fakulty, gratulácie hostí, krájanie slávnostnej torty k 20.výročiu založeniu fakulty a na záver spoločenský Gala večer k 20. výročiu založenia Fakulty manažmentu pre všetkých zúčastnených na oslavách a konferencii. Medzinárodná vedecká konferencia aj s oslavami boli vhodnou príležitosťou k prehĺbeniu vzájomnej spolupráce a nadviazaniu ďalších kontaktov s Fakultou manažmentu a aj s ďalšími univerzitami, ktoré sa konferencie a osláv zúčastnili. Konferencie a osláv sa aktívne s príspevkami zúčastnili prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty doc. Ing. P. Rovný, PhD., vedúca Katedry matematiky doc. RNDr. D. Országhová, CSc. a zástupkyňa vedúcej Katedry matematiky Mgr. R. Hornyák Gregáňová, PhD.

Autorka: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Späť