FEMkári sa vybrali na návštevu

vložil: Tomáš Poláčik

S nápadom prišli slovenskí a poľskí študenti programu Business Economics ešte v minulom akademickom roku. A tento rok sa to stalo na konci októbra realitou.

S podporou prodekanky prof. Ubrežiovej z FEM a doc. Anny Voronina z Moskvy dostali víza, vybavili ubytovanie a odcestovali do Moskvy. Pozrieť svojich spolužiakov do Moskvy, Študentov programu EURUS AGRI.

A to, že sú hrdí na svoju fakultu, netreba snáď ani hovoriť. Ich prezentácia v centre Moskvy hovorí sama za seba. Ďakujeme!

Autor: Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Späť