FEM na 4. kontraktačnom veľtrhu cvičných firiem

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 6.12.2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie Sereď konal 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem. Zastúpenie malo 10 stredných škôl (z Malinova, Levíc, Hlohovca, Modrého Kameňa, Zlatých Moraviec, Šale, Serede a zo Senca) a zúčastnili sa aj pedagógovia a študenti z rakúskej strednej školy BHAK BHAS Gänserndorf. Študenti prezentovali výrobky a služby 17 rôznych cvičných firiem, pričom mali priestor aj na uzatváranie obchodných zmlúv medzi sebou a nadväzovanie nových kontaktov. Študenti 3. a 4. ročníka zúčastnených stredných škôl mali príležitosť uplatniť svoje prezentačné, obchodné, vyjednávacie a komunikačné zručnosti. Odborná komisia, ktorej členmi boli Ing. Gabriela Horecká, vedúca Odboru Slovenské centrum cvičných firiem Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, PaedDr. Silvia Šebenová, PhD. z Centra výskumných a vzdelávacích projektov FEM a pedagógovia z Obchodnej akadémie Sereď a zúčastnených stredných škôl,  hodnotila napríklad aj originalitu stánku, logo, slogan, katalóg, elektronickú prezentáciu, vizitku a starostlivosť o zákazníka. Predmet činnosti cvičných firiem bol naozaj rôznorodý: od cestovných kancelárií rôzneho zamerania, výroby a predaja motorových vozidiel, obchodu s vintage sortimentom, záhradníctva, kvetinárstva po výrobu cukroviniek a čokolád (a i.). Špeciálnu cenu Fakulty ekonomiky a manažmentu získala cvičná firma pri SOŠ Záhradnícka G. Čejku Malinovo Progress Entertainment Garden PEG, s. r. o. Rozhodujúcim faktorom bol spôsob prezentácie a presvedčivo sebavedomý prejav členov tímu.

Cvičné firmy zastrešuje Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré je odborom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Vzniklo v januári 1998 na detašovanom pracovisku Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave-Petržalke na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska a KulturKontaktu. Slovenské centrum cvičných firiem reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni a zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými centrálami a cvičnými firmami. (http://www.sccf.sk/o-nas-4.html)

Cvičné firmy medzi sebou obchodujú a simuláciou reálneho podnikateľského prostredia si študenti rozvíjajú schopnosť tímovej práce, komunikačné a prezentačné zručnosti a tvorivosť. Činnosť v cvičnej firme zabezpečuje prepojenie medzi teóriou a praxou, t. j. uplatnenie teoretických vedomostí nadobudnutých v rámci odborných predmetov v podnikateľskej praxi cvičnej firmy.

Vedeniu a organizačnému tímu Obchodnej akadémie Sereď ďakujeme za pozvanie a skvelú organizáciu podujatia a všetkým prítomným študentom blahoželáme k dosiahnutým úspechom.

Späť