Delegácia z Gunadarma univerzity na Slovensku

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 2. mája 2018 nás navštívila delegácia Gunadarma univerzity z Indonézie, na čele s jej rektorkou prof. Margianti. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti 3. výročia založenia Indonézskeho kútika na FEM SPU v Nitre, ktorý vznikol vďaka podpore tejto partnerskej univerzity ako aj Indonézskej ambasády v Bratislave.
 
Rektorka prof. Margianti, sprevádzaná dekankou FEM, prof. Elenou Horskou, sa stretla s rektorom SPU v Nitre, prof. Petrom Bielikom, nakoľko na univerzite zaviedli nový študijný program "Agrotechnika," ktorý spája biologické disciplíny s najnonvšími poznatkami v oblasti technických vied a Gunadarma univerzita očakáva odbornú spoluprácu v tejto oblasti práve zo strany SPU v Nitre.
 
Ďalšie kroky delegácie viedli do Agrobiotechu, kde nasledovala prehliadka všetkých laboratórií a diskusia o možnostiach spoločného výskumu. Nakoniec, delegácia navštívila FEM, stretla sa s predstaviteľmi vedenia FEM SPU v Nitre a Ing. Jakubom Berčíkom, PhD, nakoľko im bola predstavená Cvičebňa spotrebiteľských štúdií, ktorá poskytuje spoločný priestor pre spotrebiteľský výskum s využitím najnovších prostriedkov a výskum v oblasti aromachológie.  Rektorka prof. Margianti navrhla, aby FEM a Gunadarma univerzita založili nový časopis, ktorý by bol určený pre mladých, začínajúcich výskumníkov a postupne si budoval svoje meno ako medzinárodný časopis, zameraný na manažment, marketing, podnikanie a nové technológie. Počas rokovania bolo dohodnuté aj ďalšie stretnutie s výskumníkmi Gunadarma univerzity.

Späť