Študenti FEM na konferencii v Gӧdӧllӧ

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 22.11.2017 sa naši študenti programu Business Economics zúčastnili konferencie VUA YOUTH s podtitulom „Innovation as a driving force of sustainable development”. Vedecká konferencia bola už štvrtý krát organizovaná  univerzitou Szent Istvan v Gӧdӧllӧ, Maďarsko. 16 študentov našej fakulty prezentovali svoje príspevky v troch medzinárodných sekciách Agriculture and sustainability; Economics, business and sustainability; Global sustainability issues.


S radosťou môžeme konštatovať, že sa naši študenti umiestnili na popredných priečkach vo všetkých troch sekciách:

Sekcia: Agriculture and sustainability
1. miesto – Bc. Milan Doleš, študent II. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia

3. miesto – Mykola Dereva, študent I. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia

Sekcia: Economics, business and sustainability
3. miesto – Jaroslava Kostolníková, študentka II. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia


Sekcia: Global sustainability issues
1. miesto - Ing. Kristína Predanocyová, doktorandka Katedra marketingu a obchodu


Späť