Školiace aktivity v rámci projektu VTC v Jordánsku

vložil: Ľubica Šemeláková

   

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre eviduje ďalší úspešný projektový výstup v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education s názvom "Vocational Training Center for Undergraduate University Students and Teachers in Jordan (VTC)", č. 561708-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP. Koordinátorom projektu je Leipzig University of Applied Sciences v Nemecku. Tento projekt mal v aktivitách v druhom roku riešenia naplánované zabezpečenie školenia pre jordánskych partnerov (zamestnancov a študentov) z európskej projektovej inštitúcie, teda z našej fakulty. Počas októbrových dní od 20. do 28. koordinátorka projektu Ing. Johana Paluchová, PhD. a spoluriešitelia Ing. Jana Gálová, PhD., PhDr. Anna Mravcová, PhD. a Ing. Jakub Berčík, PhD. počas šiestich dní intenzívne školili zamestnancov ako aj študentov na šiestich partnerských univerzitách v Jordánsku, a to: German Jordanian University (Madaba, Amman), Mutah University (Maw'tah), Jordan University of Science and Technology (Irbid), Al-Balqa' Applied University (Salt), Al Albayt University (Al-Mafraq) a University of Jordan (Amman).

J. Paluchová školila na tému: Sales and Marketing Skills: Contrast in International Marketing between Chosen European – Asian – African countries”. J. Gálová prednášala o téme Basic Fundamentals in Project Management: Internationalization, Networking and Project Cooperation Opportunities in Higher Education”. Ďalej A. Mravcová zabezpečila odbornosť v oblasti Global citizenship education – Critical Thinking in Solving Problems and New Ideas” a J. Berčík vysvetlil tému Skills in Using Computer Software – Neuromarketing as a Progressive Method in Market Research a následne prakticky interpretoval výsledky výstupov z neuromarketingových meraní.

Počas všetkých dní bolo na univerzitách pre nás zastúpené početne auditórium, tešili sme sa otázkam a diskusiám, ako aj záujmu o štúdium či stáž a návštevu našej fakulty a rozvíjanie ďalšej projektovej spolupráce. Skúsenosti s vyjednávaním a spoluprácou s blízkovýchodne kultúrou, ako je aj tá jordánska, nám priniesli veľa ďalších možností, postupov a odborných nápadov pre ich realizáciu v budúcnosti. Už teraz plánujeme ako európska univerzita podporiť našich jordánskych partnerov v podávaní ďalších vzdelávacích projektov.

Ing. Johana Paluchová, PhD.

 

Späť