Úspechy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 26.4.2018 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Efekty malého a stredného podnikania vo vidieckom priestore. Konferencia prebiehala v priestoroch podniku Poľno SME s.r.o. v Palárikove. Fakultu ekonomiky a manažmentu úspešne reprezentovali naši mladí vedeckí pracovníci a doktorandi z katedier ekonomiky a manažmentu.
Osobne sa zúčastnili doc. Ing Zuzana Kapsdorferová, PhD., Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD., Ing. Alexandra Filová, PhD., Ing. Zuzana Lušňáková, PhD., Ing. Tatiana Svetlanská, PhD., Ing. Pavol Grman a Ing. Silvia Lenčéšová. Súčasťou konferencie bolo vyhodnotenie súťaže Mladá veda, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied. Prvé miesto obsadila so svojim príspevkom Ing. Tatiana Svetlanská, PhD., a druhé miesto obsadil príspevok kolektívu autorov v zložení Ing. Petronela Tarinová, Ing. Pavol Grman, Ing. Oksana Sokil a Ing. Silvia Lenčéšová.

 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu fakulty a výhercom gratulujeme! 

Späť