Zo života fakulty

Šesť študentov z FEM vycestovalo s podporou  vedenia FEM a Challenge Fund-u na Letnú školu do Almaty v Kazachtane ...

V dňoch 31. mája – 2. júna 2018 sa uskutočnilo Spoločné zasadnutie kolégia Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brně a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Medzinárodné vedecké dni FEMku 15. krát posúvajú smerom k novým výzvam, poznatkom a kontaktom na domácom aj zahraničnom trhu.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU sa v dňoch 21. – 24. mája 2018 konali obhajoby diplomových prác a záverečné štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia. 

Naši 2 študenti z OBP: Ján Milan & Patrik Mazan a 1 doktorandka z Katedry marketingu a obchodu: Ing. Michaela Šugrová si 17.5.2018 v Prahe prišli prevziať ako prví Slováci v Čechách prvé miesto v ocenení Mladý delfín.