Zo života fakulty

V dňoch 7. - 10. novembra 2017 sa v Moskve na Ruskej štátnej poľnohospodárskej univerzite uskutočnilo záverečné projektové stretnutie projektu TEMPUS PACAGRO č. 543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR, ktorého hlavným koordinátorom je prof. Elena Horská. 

Dňa 11. novembra s na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU konal seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka ...

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ...

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre eviduje ďalší úspešný projektový výstup v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Dňa 27.10.2017 bol  Ing. Jakub Berčík, PhD. z Katedry marketingu a obchodu slávnostne dekorovaný za  Národného prezidenta JCI-Slovensko pre r. 2018.