Zo života fakulty

Leto je obdobím oddychu, ale aj letných škôl. Jedna z nich bola v španielskom meste ORIHUELA v spolupráci s partnermi projektu FOODCOST: Food quality and consumer studies ...

Hostí sprevádzala dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá je zároveň lokálnou koordinátorkou projektu.

V dňoch 5. – 6. júla 2017 sa konala vedecká konferencia 8th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM-2017) v Nice. 

V dňoch 12. – 25. júna sa uskutočnila letná škola na tému Zelená ekonomika v meste Almaty – bývalom hlavnom meste Kazachstanu. Z Fakulty ekonomiky a manažmentu sa zúčastnil...

Bc. Ľuboš Jurečka je absolventom študijného programu Obchodné podnikanie FEM, SPU v Nitre a zakladateľom úspešného projektu...