Zo života fakulty

V dňoch 4. – 9. mája 2018 sa uskutočnila návšteva expertov SPU v Nitre (FEM a TF) v Albánsku s cieľom pomôcť albánskym partnerom v rámci prístupového procesu do EÚ v oblasti vedy, techniky a vzdelávania.

Na pôde SPU v Nitre sa 25. mája uskutočnili záverečné obhajoby ďalšieho ročníka MBA štúdia Agribusiness and Commerce, organizovaného v rámci medzinárodnej siete MBA AGRIMBA.

FEM SPU v Nitre po prvom úspešnom projekte  pre spoločnosť Granvia v spolupráci pokračuje a momentálne je súčasťou osvetovej kampane zameranej na zdôraznenie významu včiel pre životné prostredie. 

Pomyselnou bránou, ktorá otvára nové možnosti výučby čínskeho jazyka u nás, bolo slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ...

Dňa 2. mája 2018 nás navštívila delegácia Gunadarma univerzity z Indonézie, na čele s jej rektorkou prof. Margianti.