Zo života fakulty

Dňa 22. novembra 2018 mali študenti FEM príležitosť vypočuť si výberovú prednášku na tému: "Európska menová únia a pripravované reformy." 

Kandidátkou na dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2019 - 2023 sa stala prof. Dr. Ing. Elena Horská.

 

V pondelok 19.11.2018 sa v rámci univerzitných dní kariéry v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu uskutočnil prvý ročník „NESTLÉ DAY“.

Medzinárodná skupina študentov v rámci predmetu Trade operations sa zúčastnila exkurzie v spoločnosti Banskobystrický pivovar, a.s.

Spoločnosť IBM dňa 14. novembra 2018 už po tretí raz zorganizovala pre študentov a učiteľov FEM jednodňovú praktickú stáž – ”job shadowing”.