Zo života fakulty

Dňa 6.12.2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie Sereď konal 4. kontraktačný veľtrh cvičných firiem.

Dňa 6.12.2017 navštívil Mikuláš aj študentov a zamestnancov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 4.12.2017 odovzdal vymenovacie dekréty 30 novým vysokoškolským profesorom. 

16 študentov našej fakulty sa zúčastnilo konferencie VUA YOUTH s podtitulom „Innovation as a driving force of sustainable development” v Gӧdӧllӧ.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uľahčuje stredoškolákom, najmä maturantom, rozhodovanie o budúcom štúdiu na vysokej škole aj prostredníctvom tradičného podujatia Deň vysokoškoláka.