Zo života fakulty

Vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou mali študenti FEM šancu si vypočuť prednášku a participovať na diskusii odborníkov z agromanažérskej praxe. 

V dňoch 3. – 6. apríla 2017 zástupcovia FEM SPU v Nitre navštívili dlhoročnú partnerskú univerzitu NULES (National University of Life and Environmental Sciences) v Kyjeve na Ukrajine.

Existujú dve rozhodujúce oblasti, v ktorých môže fakulta pridať hodnotu v oblasti vzdelávania. Jedna z nich je internacionalizácia, ktorá je na FEM SPU v Nitre na veľmi rozvinutej úrovni. A druhou spolupráca s praxou.

V rámci prepájania vzdelávania s praxou boli 5.4. 2017 študenti štvrtého ročníka odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii na exkurzii v spoločnosti Henkel. 

Dňa 8.3.2017 o 13:30 sa uskutočnilo Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre.