Zo života fakulty

Študenti FEM SPU sa spolu s prodekankou pre vedu a výskum doc. Ing. Zuzanou Kapsdorferovou PhD., zúčastnili 9-teho ročníka “Financial Leadership Conference” na Taiwane ...

Dňa 19.1.2018 mali návštevníci a záujemcovia o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre možnosť navštíviť našu fakultu a osobne získať informácie o študijných programoch ...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2018 všetkým zamestnancom a študentom FEM želá Elena Horská, dekanka FEM 

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Už peknou predvianočnou tradíciou na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa stáva stretnutie jej zamestnancov na vianočnom večierku ...