Zo života fakulty

Dňa 22. augusta 2018 podpísala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. zmluvu o programe dvojitých diplomov v programe "International Economics and Development", v spolupráci s Middlesex University London, Veľká Británia.

Vo viacerých cvičebniach a priestoroch našej fakulty v priebehu celého leta prebiehali rekonštrukčné práce s cieľom inovovať za podpory našich partnerov priestory fakulty, ktoré majú poskytovať príjemné a moderné prostredie pre prácu našich učiteľov a študentov.

Tento rok sa letnej školy zúčastnilo 9 študentov FEM, 2 študentky FAPZ, 1 študent FEŠRR, 1 zamestnanec FEM, PhD.) a tiež 2 študenti čínštiny z FF UKF. Príspevok prináša na ich dvojtýždňový pobyt plný nezabudnuteľných zážitkov ...

 

Deň 30.6.2018 sa zapísal do histórie FEMky ako deň, kedy FEMka začala leto a zamestnanci FEMky spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi navštívili majestátnu Viedeň.