Zo života fakulty

„Adoptuj kravičku“ je projekt Mliečneho fondu, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Do riešenia projektu sa zapojilo aj päť našich študentov ...

Skladanie špeciálnej Rubikovej kocky bolo súčasťou podujatia Svet mechanických hlavolamov, ktoré organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa vždy snažia pozývať prednášajúcich, ktorí obohatia výučbu o kvalitné a hodnoverné informácie. V rámci programu Študentských dní nitrianskych univerzít FEM 23. novembra organizovala sériu diskusií a prednášok o Albánsku. 

Deň kariéry SPU – ideálne miesto na nadviazanie kontaktov so zamestnávateľmi ...

Dňa 14.11.2017 sa študenti inovatívneho  študijného programu International Master Double Degree Program in Business Economics zúčastnili exkurzie v spoločnosti OSRAM, v Nových Zámkoch.