Zo života fakulty

S nápadom prišli slovenskí a poľskí študenti programu Business Economics ešte v minulom akademickom roku. A tento rok sa to stalo na konci októbra realitou..

Dňa 18. októbra 2017 zorganizovala spoločnosť IBM pre našich študentov Job Shadowing.

Konal sa 33. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017

Tradičné stretnutie zamestnancov FEM, ktorí v priebehu roka 2017 oslavujú svoje životné jubileá a pracovné výročia, sa uskutočnilo 5.10.2017.

V dňoch 27. 9. - 29. 9. 2017 sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Fakulty manažmentu Čenstochovskej technologickej univerzity v Poľsku.