Zo života fakulty

Dňa 19. septembra 2017 nás navštívili zástupcovia spoločnosti OSRAM, aby sme spoločne zrekapitulovali spoluprácu v akademickom roku 2016/2017 ...

Študent FEM Ivan Šodor vyvinul Grow Box, v ktorom sa dá bez pôdy vypestovať čokoľvek a kdekoľvek ...

V dňoch 14. - 19. augusta 2017 sme na FEM SPU v Nitre privítali účastníkov krátkodobej exkurzie CEEPUS s názvom "Inovatívny manažment a marketing v agropodnikaní" ...

Obraz Číny z pohľadu účastníčky Letnej školy v Čínskej ľudovej republike.

V rámci rozvoja internacionalizácie na FEM a vytvárania nových príležitostí pre akademickú a vedecko-výskumnú spoluprácu navštívila dekanka FEM Collegue of Business na National University of Taipei na Taiwane.