Zo života fakulty

“Utrieďte si priority, mierte vysoko a zostaňte sami sebou. Vždy majte na pamäti, prečo to robíte. Robte pre seba – robte pre radosť.“

Šancu študovať na SPU v Nitre majú od toho roku aj študenti z rozvojových krajín, konkrétne zo západnej Afriky. 

Dňa 17. januára 2014, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre otvorila dvere uchádzačom o štúdium na vysokej škole.

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa uskutočnila 14. novembra 2014.

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 15. – 17. októbra  2013 prezentovala na prvom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, ktorý sa konal v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex v Nitre.