Zo života fakulty

Tradičné stretnutie zamestnancov FEM, ktorí v priebehu roka 2017 oslavujú svoje životné jubileá a pracovné výročia, sa uskutočnilo 5.10.2017.

V dňoch 27. 9. - 29. 9. 2017 sa uskutočnili oslavy 20. výročia založenia Fakulty manažmentu Čenstochovskej technologickej univerzity v Poľsku.

Dňa 18. septembra 2017 na FEM SPU v Nitre bolo slávnostne otvorné štúdium na inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe na Agrárny obchod a marketing, známy aj ako EURUS AGRI ...

V dňoch 21. - 22. 9. 2017 sa vo Wellness hoteli Chopok - Jasná v Demänovskej doline uskutočnila odborná konferencia UNIVERSITY DAY 2017 ...

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa konalo v Srbsku 4. stretnutie konzorcia čínskych a stredoeurópskych univerzít