Zo života fakulty

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zorganizovala pre študentov program MBA AGRIMBA medzinárodné podujatie Green Week.

Veľa dôležitých a zaujímavých informácii o možnostiach štúdia na FEMke - video z TVnitrička.

V dňoch 1. - 2. júna 2017 sa konala medzinárodná vedecká konferencia "Manažérske trendy v rozvoji podnikateľských subjektov v ére globalizácie" ...

Študent FEM majstrom SR juniorov do 23 rokov  a  vicemajstrom SVETA juniorov v naturálnej kulturistike!

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa už dlhoročne môže právom pýšiť absolventmi, ktorí sú vďaka štúdiu pripravenejší rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce.