Zo života fakulty

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty aj dvom novým docentom FEM.

Dňa 13.4.2018 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV).

Dňa 26.4.2018 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Efekty malého a stredného podnikania vo vidieckom priestore.

V stredu 25. apríla 2018 sa na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU konal druhý ročník Turnaja Hearthstone.

Dňa 18. apríla 2018 sa uskutočnilo už druhé kolo úspešnej akcie, ktorá prepája vzdelávanie a prax: job shadowing v spoločnosti IBM.