Zo života fakulty

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ...

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre eviduje ďalší úspešný projektový výstup v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Dňa 27.10.2017 bol  Ing. Jakub Berčík, PhD. z Katedry marketingu a obchodu slávnostne dekorovaný za  Národného prezidenta JCI-Slovensko pre r. 2018.

Dňa 26. októbra 2017 sa v nitrianskom PKO uskutočnili oslavy 25. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

S nápadom prišli slovenskí a poľskí študenti programu Business Economics ešte v minulom akademickom roku. A tento rok sa to stalo na konci októbra realitou..