Zo života fakulty

Od roku 1997 sa konalo na pôde SPU v Nitre 14. ročníkov celoškolského seminára Sieťové informačné technológie.

Na FEM sa v dňoch 9. marca až 22. marca 2014 organizoval tretí ročník intenzívneho vzdelávacieho seminára.

“Utrieďte si priority, mierte vysoko a zostaňte sami sebou. Vždy majte na pamäti, prečo to robíte. Robte pre seba – robte pre radosť.“

Šancu študovať na SPU v Nitre majú od toho roku aj študenti z rozvojových krajín, konkrétne zo západnej Afriky. 

Dňa 17. januára 2014, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre otvorila dvere uchádzačom o štúdium na vysokej škole.