Zo života fakulty

V priebehu týždňa od 23. do 27. marca 2015 sa na UTB v Zlíne v Českej republike konal už piaty ročník podujatia International Week.

Fakultná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV) zorganizovala 20. marca 2015 výročnú konferenciu.

V dňoch 25.3 - 27.3.2015 sa študenti anglického študijného programu Business Economics (International V4 Studies) zúčastnili odbornej exkurzie v Krakowe.

Kliknutím zväčšite obrázok.

Prodekanka FEM doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. privítala projektových partnerov zo Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny ...