Zo života fakulty

Pár dní dozadu boli oslovení študenti i zamestnanci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aby pomohli s propagáciou našej fakulty a jej študijných programov ...

Dňa 23. februára 2015 navštívila dekanka FEM, prof. Horská, slovenské gymnáziá v Srbsku.

Študenti tretieho ročníka FEM oslávili prvú polovicu štúdia študentským plesom - lámačkou dňa 11. februára 2015.

Podľa medzinárodnej iniciatívy RePEc (Research Papers in Economics), ktorá sa venuje ekonomickým vedám, dosiahla FEM SPU v Nitre úspešné umiestnenie.