Zo života fakulty

V dňoch od 15.9. do 28.09. 2013 sa 10 študenti FEM SPU v Nitre zúčastnili Erasmus intenzívneho programu s názvom „Project – based Approach in the Development of Agriculture“.

Fakulta ekonomiky a manažmentu má od 7. mája 2013 nového maskota.

Pozrite si aj staršie udalosti zo života Fakulty ekonomiky a manažmentu.