Zo života fakulty

Zatiaľ, čo pre väčšinu z nás znamená leto pokojnejšie obdobie, na niektorých pracoviskách našej univerzity je poriadne rušno, nakoľko dochádza k výmene okien, v celkovom počte 2000!

Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou SPU v spolupráci s Tianjinskou univerzitou v Číne organizuje prvý ročník letnej školy (LŠ) Chinese studies & Agribusiness - European studies & Agribusiness pre študentov oboch univerzít.

Dňa 7. júla 2015 sa symbolicky, na záver akademického roka a na začiatku letných prázdnin uskutočnilo spoločné, výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky a Akademického senátu FEM.

Na konci júna 2015 sa na pôde FEM uskutočnilo prvé pracovné rokovanie so zástupcami Indonézskej ambasády na Slovensku o príprave programu Indonesia corner pre akademický rok 2015/2016.

Dňa 25. júna 2015 sa na partnerskej Ruskej štátnej poľnohospodárskej univerzite - Moskovskej Timiryazevskej Akadémii  konali obhajoby diplomových prác v ruskom jazyku v rámci študijného programu Agrárny obchod a marketing EURUS AGRI.