Zo života fakulty

Víťazkou druhého kola súťaže študentských prác "Failure Stories - Kde sa stala chyba?" sa stala študentka druhého ročníka FEM SPU v Nitre, Katarína Baráthová.

Od roku 1997 sa konalo na pôde SPU v Nitre 14. ročníkov celoškolského seminára Sieťové informačné technológie.

Na FEM sa v dňoch 9. marca až 22. marca 2014 organizoval tretí ročník intenzívneho vzdelávacieho seminára.

“Utrieďte si priority, mierte vysoko a zostaňte sami sebou. Vždy majte na pamäti, prečo to robíte. Robte pre seba – robte pre radosť.“

Šancu študovať na SPU v Nitre majú od toho roku aj študenti z rozvojových krajín, konkrétne zo západnej Afriky.