Zo života fakulty

Vedenie FEM a skupina študentov HIGH FIVE FEM zorganizovali dňa 21. mája 2015 prvú dobrovoľnícku a teambuildingovú akciu KOMUNITA FEMKA.


NAJ poľno študent Matúš Krajčí (2. ročník bakalárskeho štúdia manažment podniku, FEM) sa stal aj víťazom hlasovania o NAJ poľno študenta konferencie a víťazom  internetového hlasovania o NAJ poľno študenta webu.

Dňa 23. apríla 2015 sa študenti prvého ročníka inžinierskeho študijného programu Agrárny obchod a marketing zúčastnili v rámci predmetu Zahraničný agrárny obchod exkurzie v spoločnosti HEINEKEN Slovensko v pivovare Hurbanovo.

Challenge fund je grantový program FEM SPU v Nitre, ktorý vznikol z iniciatívy vedenia FEM SPU v Nitre s cieľom podporovať účasť študentov všetkých troch stupňov štúdia na významných podujatiach ako sú medzinárodné konferencie, kongresy, letné školy, intenzívne programy, bilaterálne výmeny, medzinárodné študijné programy a podobne.

Záujem mladých študentov o vedu potvrdila vysoká účasť mladých výskumníkov na  tohtoročnej Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa konala 22. apríla 2015 na FEM SPU v Nitre.