Zo života fakulty

V dňoch 25.3 - 27.3.2015 sa študenti anglického študijného programu Business Economics (International V4 Studies) zúčastnili odbornej exkurzie v Krakowe.

Kliknutím zväčšite obrázok.

Prodekanka FEM doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. privítala projektových partnerov zo Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny ...

FEM SPU v Nitre privítala 11. marca 2015 skupinu 18 študentov z Kazachstanu z partnerskej Kazašskej národnej poľnohospodárskej univerzity v Almate ...

Pár dní dozadu boli oslovení študenti i zamestnanci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aby pomohli s propagáciou našej fakulty a jej študijných programov ...