Zo života fakulty

Pomyselnou bránou, ktorá otvára nové možnosti výučby čínskeho jazyka u nás, bolo slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ...

Dňa 2. mája 2018 nás navštívila delegácia Gunadarma univerzity z Indonézie, na čele s jej rektorkou prof. Margianti.

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnilo 3. mája, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty aj dvom novým docentom FEM.

Dňa 13.4.2018 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV).

Dňa 26.4.2018 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Efekty malého a stredného podnikania vo vidieckom priestore.