Zo života fakulty

Prof. Elene Horskej, dekanke FEM, bol udelený čestný titul "doctor honoris causa" za mimoriadny osobný prínos pre rozvoj agrárneho vzdelávania, vedy a posilnenie medzinárodnej spolupráce vo východnej Európe ...

Dňa 7. marca 2019 sa na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove konalo už tradične slávnostné otvorenie letného semestra programu dvojitých diplomov Business Economics ...

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 26. marca slávnostne otvorili počítačovú cvičebňu renovovanú zo sponzorských prostriedkov spoločnosti Deloitte.

Dňa 20. marca 2019 sa už po štvrtýkrát uskutočnilo podujatie Job shadowing organizované spoločnosťou IBM pre študentov FEM.

Dňa 15. Marca 2019 sa v priestoroch Middlsex Univesity London konal  workshop zástupcov fakúlt spolupracujúcich v študijných programoch dvojitých diplomov s domácou univerzitou.