Zo života fakulty

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 4.12.2017 odovzdal vymenovacie dekréty 30 novým vysokoškolským profesorom. 

16 študentov našej fakulty sa zúčastnilo konferencie VUA YOUTH s podtitulom „Innovation as a driving force of sustainable development” v Gӧdӧllӧ.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uľahčuje stredoškolákom, najmä maturantom, rozhodovanie o budúcom štúdiu na vysokej škole aj prostredníctvom tradičného podujatia Deň vysokoškoláka. 

„Adoptuj kravičku“ je projekt Mliečneho fondu, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Do riešenia projektu sa zapojilo aj päť našich študentov ...

Skladanie špeciálnej Rubikovej kocky bolo súčasťou podujatia Svet mechanických hlavolamov, ktoré organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.