Zo života fakulty

Dňa 14.11.2017 sa študenti inovatívneho  študijného programu International Master Double Degree Program in Business Economics zúčastnili exkurzie v spoločnosti OSRAM, v Nových Zámkoch.

V dňoch 7. - 10. novembra 2017 sa v Moskve na Ruskej štátnej poľnohospodárskej univerzite uskutočnilo záverečné projektové stretnutie projektu TEMPUS PACAGRO č. 543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR, ktorého hlavným koordinátorom je prof. Elena Horská. 

Dňa 11. novembra s na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU konal seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka ...

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ...

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre eviduje ďalší úspešný projektový výstup v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.