Zo života fakulty

V pondelok 19.11.2018 sa v rámci univerzitných dní kariéry v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu uskutočnil prvý ročník „NESTLÉ DAY“.

Medzinárodná skupina študentov v rámci predmetu Trade operations sa zúčastnila exkurzie v spoločnosti Banskobystrický pivovar, a.s.

Spoločnosť IBM dňa 14. novembra 2018 už po tretí raz zorganizovala pre študentov a učiteľov FEM jednodňovú praktickú stáž – ”job shadowing”.

13. 11. 2019 bola oficiálne otvorená na FEM SPU v Nitre ďalšia zrekonštruovaná cvičebňa, a to počítačová cvičebňa AS-06.

Všimli ste si, ako sa zmenilo okolie našej fakulty?