new promo slider2 2

Zo života fakulty

28.11.2016 08:58:05

2. miesto na konferencii mladej vedy na Szent István University v Gӧdӧllӧ

Doktorandi FEM Ing. Michaela Šugrová a Ing. Peter Šedík získali 2. miesto v medzinárodnej PhD sekcii s témou Brand influence on young generations᾽s decisions in purchasing yogurts in the Slovak Republic

25.11.2016 09:03:29

Prvé miesto v súťaži o cenu guvernéra NBS

V súťaži o cenu guvernéra Národnej banky Slovenska za výnimočnú dizertačnú alebo diplomovú prácu získal I. cenu Ing. Martin Gulka, ktorý ukončil štúdium na FEM v ak. roku  2015/2016.

21.11.2016 12:41:42

„Deň vysokoškoláka“

Fakulta ekonomiky a manažmentu aj v tomto roku zorganizovala II. ročník „ Dňa  vysokoškoláka“, ktorý sa konal dňa 16.11.2016.

21.11.2016 09:55:20

IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Dňa 16.11.2016 sa FEM zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení a odovzdávaní cien víťazom súťažných aktivít IV. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE.