Clipboard03

Zo života fakulty

03.05.2017 09:20:19

FEM opäť ožila mladou vedou

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti má na FEM už dlhoročnú tradíciu. Záujem študentov o vedu potvrdila aj tohtoročná konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 26. apríla 2017.

30.04.2017 07:58:05

Noví docenti si prevzali dekréty

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktorá sa konala 27. apríla, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty ôsmim novým docentom. 

24.04.2017 11:04:41

S agromanažérmi o výrobe, obchode a zákazníkoch

Vďaka spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou mali študenti FEM šancu si vypočuť prednášku a participovať na diskusii odborníkov z agromanažérskej praxe. 

19.04.2017 17:05:00

O nových formách spolupráce s partnermi na Ukrajine

V dňoch 3. – 6. apríla 2017 zástupcovia FEM SPU v Nitre navštívili dlhoročnú partnerskú univerzitu NULES (National University of Life and Environmental Sciences) v Kyjeve na Ukrajine.

18.04.2017 10:05:55

Spolupráca s praxou pridáva hodnotu vzdelávaniu na FEM SPU v Nitre

Existujú dve rozhodujúce oblasti, v ktorých môže fakulta pridať hodnotu v oblasti vzdelávania. Jedna z nich je internacionalizácia, ktorá je na FEM SPU v Nitre na veľmi rozvinutej úrovni. A druhou spolupráca s praxou.