new promo slider2 2

Zo života fakulty

19.04.2017 17:05:00

O nových formách spolupráce s partnermi na Ukrajine

V dňoch 3. – 6. apríla 2017 zástupcovia FEM SPU v Nitre navštívili dlhoročnú partnerskú univerzitu NULES (National University of Life and Environmental Sciences) v Kyjeve na Ukrajine.

18.04.2017 10:05:55

Spolupráca s praxou pridáva hodnotu vzdelávaniu na FEM SPU v Nitre

Existujú dve rozhodujúce oblasti, v ktorých môže fakulta pridať hodnotu v oblasti vzdelávania. Jedna z nich je internacionalizácia, ktorá je na FEM SPU v Nitre na veľmi rozvinutej úrovni. A druhou spolupráca s praxou.

12.04.2017 09:30:52

Exkurzia študentov FEM vo firme Henkel

V rámci prepájania vzdelávania s praxou boli 5.4. 2017 študenti štvrtého ročníka odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii na exkurzii v spoločnosti Henkel. 

14.03.2017 10:18:02

Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre

Dňa 8.3.2017 o 13:30 sa uskutočnilo Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre.

06.03.2017 10:01:40

Ples piatakov

Poďakovanie študenta Tomáša Gorela za všetkých piatakov Fakulty ekonomiky a manažmentu.