femky02

Zo života fakulty

07.06.2017 10:20:14

Hrdá FEMka

Študent FEM majstrom SR juniorov do 23 rokov  a  vicemajstrom SVETA juniorov v naturálnej kulturistike!

29.05.2017 09:00:24

Výberová prednáška na tému „Text mining“ spoločnosti SAS

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa už dlhoročne môže právom pýšiť absolventmi, ktorí sú vďaka štúdiu pripravenejší rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce.

25.05.2017 12:59:50

20. výročie založenia združenia EUNIS-SK

Rok 2017 je rokom 20. výročia založenia združenia EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša vysoká škola.

22.05.2017 09:06:49

Partneri z Jordánska sa školili na FEM SPU v Nitre (Erasmus + projekt VTC)

Internacionalizácia našej fakulty je rozvíjaná aj podporou riešenia medzinárodného vzdelávacieho projektu „Erasmus+ Programme KA2 Project VTC“...

05.05.2017 09:12:20

Výročná konferencia odborárov FEM opäť po roku

Dňa 21.4.2017 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV).