1102902083149874 3753000379238682007 n

Zo života fakulty

15.11.2013 11:19:44

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka FEM

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa uskutočnila 14. novembra 2014.

12.11.2013 15:02:46

Prezentácia FEM na veľtrhu Gaudeamus 2013

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 15. – 17. októbra  2013 prezentovala na prvom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, ktorý sa konal v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

18.10.2013 10:28:50

Do sveta za vedomosťami aj zábavou

V dňoch od 15.9. do 28.09. 2013 sa 10 študenti FEM SPU v Nitre zúčastnili Erasmus intenzívneho programu s názvom „Project – based Approach in the Development of Agriculture“.

09.10.2013 11:42:06

Novým fakultným maskotom sa stal lev FEMKY

Fakulta ekonomiky a manažmentu má od 7. mája 2013 nového maskota.

09.10.2013 11:35:43

Staršie udalosti na FEM

Pozrite si aj staršie udalosti zo života Fakulty ekonomiky a manažmentu.