promo one

Zo života fakulty

06.02.2015 09:38:46

Pilotný projekt pre stredné školy "Deň vysokoškoláka"

Dekanka FEM, prof. Dr. Ing. Elena Horská a doc. Ing. Anna Látečková, PhD. navštívili dňa 5. februára 2015 Obchodnú akadémiu v Leviciach.

03.02.2015 08:54:05

Nové vedenie FEM od 1. februára 2015

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FEM SPU v Nitre, prevzala menovací dekrét novozvolená dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Dr. Ing. Elena Horská.

19.01.2015 10:20:22

Záujem o štúdium na FEM zostáva naďalej vysoký

Takmer 600 uchádzačov o štúdium sa prišlo pozrieť na Deň otvorených dverí, ktorý 16.januára 2015 organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

05.09.2014 11:49:50

Analýza neúspechu jej priniesla celoslovenské víťazstvo

Víťazkou druhého kola súťaže študentských prác "Failure Stories - Kde sa stala chyba?" sa stala študentka druhého ročníka FEM SPU v Nitre, Katarína Baráthová.

19.06.2014 10:44:25

Seminár SIT 2014

Od roku 1997 sa konalo na pôde SPU v Nitre 14. ročníkov celoškolského seminára Sieťové informačné technológie.