Harmonogram výučby na akademický rok 2016/2017
Stiahnite si harmonogram výučby.
VÝUČBA NA FEM SPU V NITRE V ZIMNOM SEMESTRI AK. R. 2016/2017

Zimný semester: 
Zápočtový týždeň a predtermíny: 
Skúškové obdobie od: